Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры

Адкрый для сябе скарбы нацыянальнай літаратуры

BelarusianEnglishGermanRussian

Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры

Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры

BelarusianEnglishGermanRussian

“Слова аб палку Ігаравым” перакладалі выдатныя беларускія пісьменнікі: Максім  Багдановіч, Янка Купала, Іван Чыгрынаў, Рыгор Барадулін і інш. Першы поўны празаічны пераклад “Слова” зрабіў Янка Купала ў 1919 годзе.  Яму належыць і адзін з найлепшых у славянскім свеце вершаваных перакладаў гэтай паэмы (1921). Зварот Янкі Купалы да твора ХІІ ст. сведчыў пра яго глыбока патрыятычны роздум над гістарычным лёсам сваёй Бацькаўшчыны.

А вы ведалі, што старажытнарускі тэкст Слова збярогся дзякуючы друкаванаму выданню 1800 г., а таксама рукапіснай копіі, зробленай для Кацярыны II?

❗Усе сённяшнія тэксты Слова грунтуюцца на выданні 1800 г., падрыхтаваным А. I. Мусіным-Пушкіным, а таксама копіі знятай для Кацярыны II у 1795 г. Дарэчы, імя аўтараСлова і сёння невядома. 

Экспазіцыя знаёміць з геніяльным помнікам славянскай паэзіі к.ХІІ ст. “Слова аб палку Ігаравым”. На ёй прадстаўлены ілюстрацыі заслужанага мастака Расіі Леаніда Феадора да кнігі “Слова аб палку Ігаравым”. Міфалагічныя вобразы Старажытнай Русі” і сама кніга, а таксама факсімільныя выданні і даследчыя працы. Сярод іх – працы расійскага філолага, літаратуразнаўца, гісторыка культуры, акадэміка РАН Дзмітрыя Ліхачова.

Леанід Феадор – xлен Акадэміі Расійскай славеснасці, дырэктар Музея Рускай Культуры, які больш за 40 гадоў вывучае і вобразна адлюстроўвае жамчужыну Рускай і сусветнай культуры “Слова аб палку Ігаравым”.   

У “Слове аб палку Ігаравым” апісаны падзеі з гісторыі зямлі Полацкай, дзе значнае месца адведзена полацкаму князю Усяславу Чарадзею. На экспазіцыі прадстаўлены даследчыя працы Дзмітрыя Ліхачова, Вячаслава Чамярыцкага і Міхаіла Булахава. Наведвальнікі музея могуць пазнаёміцца з выданнем М.Г.Булахава “Слово о полку Игореве“ в переводах на славянские языки ХІХ –ХХ вв.”.