Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры

Адкрый для сябе скарбы нацыянальнай літаратуры

BelarusianEnglishGermanRussian

Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры

Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры

BelarusianEnglishGermanRussian

ЛЕКЦЫІ ПА ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ   

  • СТАРАЖЫТНАЯ ЛІТАРАТУРА

Ад пісьма да кнігі. (5-7 кл.) З электроннай прэзентацыяй

Беларуская міфалогія. (5-7 кл.) З электроннай прэзентацыяй         

Гуманізм і патрыятычны пафас паэмы Міколы Гусоўскага “Песня пра зубра”

(8-11 кл.)  З электроннай прэзентацыяй 

Літаратура эпохі Адраджэння на Беларусі. (10-11 кл.) З электроннай прэзентацыяй

  • НОВАЯ БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА  (ХІХ ст.)

Сцежкамі вялікага паэта (Творчасць Адама Міцкевіча ў кантэксце гісторыі беларускай літаратуры). (9-11 кл.) З электроннай прэзентацыяй

Сонцу нашаму свяціцца. Жыццёвы і творчы шлях Ф. Багушэвіча (9-11 кл.) З электроннай прэзентацыяй

Больш за ўсё я бацькоўскаму краю адданы! Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч (9-11 кл.) З электроннай прэзентацыяй (да 210-годдзя)

  • БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА ХХ ст.

Покліч (літаратурны працэс на Беларусі ў 20-30-я гады ХХ ст. (Я.Купала, Я.Колас, М.Гарэцкі, Ц.Гартны, М.Чарот, М.Зарэцкі, У.Дубоўка, Я.Пушча, К.Чорны, А.Мрый) (9-11 кл.) З электроннай прэзентацыяй

«Цярнёвыя дарогі»(жыццёвы і творчы шлях Максіма Гарэцкага) (9-11 кл.) З электроннай прэзентацыяй (да 125-годдзя)

Чараўнік з краіны маленства (творчасць Я. Маўра) (5 – 8 кл.) З электроннай прэзентацыяй (да 135-годдзя)

Зямля пад белымі крыламі Уладзіміра Караткевіча  (творчасць У. Караткевіча) (5 – 7 кл.) З электроннай прэзентацыяй

Быў. Ёсць. Буду (творчасць У. Караткевіча) (8 – 11 кл.) З электроннай прэзентацыяй

Кандрат Крапіва. Пра сябе і пра свой час… (жыццё і творчасць К. Крапівы) (8-11 кл.) З электроннай прэзентацыяй

Трывожнае шчасце пісьменніка (творчасць І. Шамякіна) (8-11 кл.) З электроннай прэзентацыяй

Васіль Быкаў. Жыццё і творчасць. (9-11 кл.) З электроннай прэзентацыяй

Янка Брыль. З людзьмі і сам-насам. (9-11 кл.) З электроннай прэзентацыяй

  • БЕЛАРУСКАЯ КУЛЬТУРА

Беларускае вяселле (8-11 кл.) З электроннай прэзентацыяй

Беларускі народны касцюм (7-11 кл.) З электроннай прэзентацыяй.

Лекцыі праводзяцца ў навучальных установах і ў Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры (вул. М. Багдановіча, 13) па папярэдніх заяўках: тэл. (017) 334-56-21.

Кошт без відэапрэзентацыі: 50 кап. з аднаго слухача.

Кошт з відэапрэзентацыяй: 1 руб. з аднаго слухача.