Адкрый для сябе скарбы нацыянальнай літаратуры

Старажытная літаратура

— Беларуская міфалогія (5-7 кл.).  З электроннай прэзентацыяй. 

— Ад пісьма да кнігі (5-7 кл.).  З электроннай прэзентацыяй. 

— Літаратура эпохі Адраджэння на Беларусі (10-11 кл.)

— Біблія Францыска Скарыны і яе вытокі (9-11 кл.)

Новая беларуская літаратура (ХІХ ст.)

— Сцежкамі вялікага паэта (Творчасць Адама Міцкевіча ў кантэксце гісторыі беларускай літаратуры) (9-11 кл.).  З электроннай прэзентацыяй. 

— Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. Літаратурная і тэатральная дзейнасць (9-11 кл.).  З электроннай прэзентацыяй. 

— Сонцу нашаму свяціцца. Жыццёвы і творчы шлях Францішка Багушэвіча (9-11 кл.).  З электроннай прэзентацыяй. 

Сучасная беларуская літаратура (ХХ ст.)

— Покліч (літаратурны працэс на Беларусі ў 20-30-я гады ХХ ст.) (9-11 кл.)

— Кандрат Крапіва. Пра сябе і свой час… (творчасць К. Крапівы) (8-11 кл.). З электроннай прэзентацыяй. 

— Трывожнае шчасце пісьменніка (творчасць І.Шамякіна) (8-11 кл.). З электроннай прэзентацыяй.

— Васіль Быкаў. Жыццё і творчасць (9-11 кл.). З электроннай прэзентацыяй.

— Уладзімір Караткевіч. «Быў. Ёсць. Буду.» (8-11 кл.).  З электроннай прэзентацыяй. 

— Без праўды казкі не бывае (творчасць Г. Марчука) (5-6 кл.). З электроннай прэзентацыяй. 

— Чараўнік з краіны маленства (творчасць Янкі Маўра) (5-8 кл.). З электроннай прэзентацыяй. 

— Зямля пад белымі крыламі Караткевіча (творчасць Ул. Караткевіча) (5-7 кл.). З электроннай прэзентацыяй.

— З трывогай за сучасніка (творчасць Г. Марчука) (7 – 11 кл.) З электроннай прэзентацыяй.

— Ад Беседзі да акіяна… (творчасць А. Куляшова) (8-11 кл.) З электроннай прэзентацыяй.

— Цярнёвыя дарогі (жыццё і творчасць М. Гарэцкага) (8-11 кл.) З электроннай прэзентацыяй.

— Вядомы пад псеўданімам Мрый (жыццё і творчасць А. Мрыя) (8-11 кл.) З электроннай прэзентацыяй.

Лекцыі па беларускай культуры

— Беларускае вяселле (8-11 кл.) З электроннай прэзентацыяй.

— Беларускі народны касцюм (7-11 кл.) З электроннай прэзентацыяй.

Лекцыі праводзяцца ў навучальных установах і ў Літаратурным музеі Максіма Багдановіча (вул. М. Багдановіча, 7а) па папярэдніх заяўках: тэл. (017) 334-56-21.

Кошт без відэапрэзентацыі: 50 кап. (5 000 руб.) з аднаго слухача.

Кошт з відэапрэзентацыю: 1 руб. (10 000 руб.) з аднаго слухача.