Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры

Адкрый для сябе скарбы нацыянальнай літаратуры

BelarusianEnglishGermanRussian

Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры

Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры

BelarusianEnglishGermanRussian

Запрашаем прыняць удзел у круглым стале да 90-годдзя з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ

ЦЕНТР БІЛОРУСЬКОЇ МОВИ І КУЛЬТУРИ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА КОРОТКЕВИЧА

Національна академія наук України

ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ІМЕНІ О. О. ПОТЕБНІ НАН УКРАЇНИ

ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ В УКРАЇНІ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Запрошуємо взяти участь у роботі Круглого столу

«БЫЎ. ЁСЦЬ. БУДУ. – БУВ. Є. БУДУ.»  –

 ДО 90‑РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВОЛОДИМИРА КОРОТКЕВИЧА

Захід відбудеться 25 листопада 2020 року (початок о 10 год.)

у рамках проведення щорічних «Короткевичівських читань»

в Інституті філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка

в онлайн-форматі

у зв’язку з обмеженнями на проведення масових заходів в Україні

Тематика для обговорення:

 • Володимир Короткевич і Україна;
 • Твори Володимира Короткевича мовами народів світу;
 • Володимир Короткевич і сучасна східнослов’янська історична проза;
 • Творча спадщина Володимира Короткевича у критичній проекції ХХІ ст.;
 • Мова творів Володимира Короткевича;
 • Володимир Короткевич – поет;
 • В. Короткевич і розвиток масової літератури у СРСР 80 – 90 років ХХ ст.;
 • Проблема історичної пам’яті та національної ідентичності у творчості Володимира Короткевича та інших письменників слов’янського зарубіжжя;
 • Володимир Короткевич і становлення нових жанрів у білоруській літературі ХХ ст.;
 • Популяризація спадщини В.С. Короткевича в Білорусі та за її межами.

Робочі мови  – всі слов’янські.

Приєднуйте до концеренції Zoom:
https://zoom.us/j/92317579523?pwd=QjNLVTVsd21oTnRiTnRKbFhuc1lFQT09
Ідентифікатор конференції: 923 1757 9523
Код доступу: 238344

Для участі просимо до 23 листопада 2020 року надіслати заповнену анкету учасника на електронну адресу оргкомітету bel_centr@ukr.net із зазначенням теми листа «Круглий стіл «Быў. Ёсць. Буду – Був. Є. Буду».

Учасники матимуть змогу опублікувати статті, оформлені згідно редакційних вимог, у Збірнику матеріалів Круглого столу за кошти спонсорів.

Адреса оргкомітету: Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Центр білоруської мови і культури імені Володимира Короткевича: бульвар Тараса Шевченка, 14, к. 111, м. Київ.

Координатор круглого столу: директор Центру білоруської мови і культури імені Володимира Короткевича  Стеблина Леся Миколаївна

Відповідальний секретар: Скворцова Тетяна Олександрівна

Телефон: +38 044 239 33 73

Е-mail: bel_centr@ukr.net

Організаційний комітет

Редакційні вимоги для оформлення статті:

Матеріали до друку подаються на адресу редакційної колегії в електронному вигляді (у двох примірниках, один з яких – у форматі RTF) із дотриманням таких стандартів оформлення:

 • Шрифт: Times New Roman
 • Кегль: 12 pt
 • Інтервал: 1,5
 • Поля: верхнє і нижне – 2,5 см, ліве – 3 см, праве 2 см
 • Перед заголовком статті зазначається прізвище та ініціали автора (авторів), наводяться науковий ступінь, вчене звання автора і назва установи, де він працює (без скорочень).
 • Заголовок подається мовою написання статті.
 • Після заголовку перед текстом статті подається анотація і ключові слова українською, білоруською та англійською мовами (обсяг англійської анотації 100 – 250 слів).
 • Бібліографія під заголовком «Література» подається в алфавітному порядку після тексту статті.

Бібліографічні посилання в тексті слід подавати тим же шрифтом у квадратних дужках. Перша цифра – порядковий номер джерела у списку бібліографії, друга цифра – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки відділяються комою (нпр.: [1, 23]), у переліку посилань – кожне наводиться в окремих дужках (нпр.: [1], [5], [17]), томи багатотомних видань подаються окремим пунктом у списку літератури й наводяться в окремих дужках.

В анкеті учасника круглого столу необхідно вказати наступне:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • науковий  ступінь;
 • учене звання;
 • місце роботи (повна назва організації);
 • посада;
 • адреса для листування;
 • контактний телефон, е-mail;
 • назва доповіді;
 • коротка анотація (до 300 слів).